Seminer Konferans Workshop

OKUL ÖNCESİ- KREŞ (0-6 YAŞ) YÖNELİK SEMİNERLERİMİZ

Okul Öncesi Dönem Çocuğunun Genel Gelişim Özellikleri ve Sorunlu Davranışı Anlama

3 – 6 Yaş Döneminde Temel Alışkanlıklar: Uyku, Yemek Yeme ve Tuvalet Eğitimi

Sorumluluk Duygusu Nasıl Kazandırılır?

Okul Öncesi Dönemden İlköğretime Geçiş ve Okul Olgunluğu

Okul Öncesi Dönem Çocuğunun Sosyal Gelişimi ve Arkadaş İlişkileri

Aile İçi İletişimde Uygun Tutum ve Davranışlar, Disiplin Anlayışı, Ödül ve Cezanın Yeri

Çocuğunuzu Yeni Kardeşe Hazırlarken

Kardeş Çatışmalarını Azaltmanın Yolları

Cinselliği Nasıl Anlatalım?

Çocuğumuzla Ne Oynayalım Nasıl Oynayalım?

Çocuklara Güven Duygusu Nasıl Verilmelidir?

Boşanmanın Çocuk Üzerindeki Etkisi ve Boşanma Sonrası Ebeveyn Olmak

Bilgisayar ve Medyanın Çocuk Gelişimine Etkisi

Çalışan Anne ve Çocuğu

Çocuğunuza Duygularını İfade Etmesini Nasıl Öğretirsiniz?

Çocukluk Dönemi Korkuları

Çocuğun Okula Uyumunun Desteklenmesi

İLKÖĞRETİM, ORTAÖĞRETİM ve LİSELERE YÖNELİK SEMİNERLER

Öğretmenlere Yönelik Hazırlanan Seminerlerimizin Konu Başlıkları

İlköğretimde Öğrenme Sorunları ve Dikkat Eksikliği Yaşayan Çocukların Belirlenmesi

Uyum Sorunları Gösteren (Hareketlilik, Yıkıcı Davranışlar, İçe Dönüklük ve Özgüven Sorunları) Çocuklara Yönelik Sınıf İçi Müdahaleler

Sorun Durumlarına Yönelik Aile İle İletişim Kurma ve Aileyi Yönlendirmede Uygun Öğretmen Tutumları

Düşünme Becerileri ve Yeni Bir Şey Geliştirmeyi Destekleyici Öğretmen Tutumları

Çocukluk Dönemi Problemleri ve Çözüm Yolları

Çocuk ve Ergen Gelişimi

Kullanılabilecek Öğretim Modelleri

Çoklu Zeka ve Destekleyici Etkinlikler

Sınıftaki “Farklı” Çocuklar

Mesleki Rehberlik

Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma Yolları

Gençlerde Madde Kullanımı ve Ailenin Önleyici Rolü

Velilere Yönelik Hazırlanan Seminerlerimizin Konu Başlıkları

Okul Çağı Çocuğunun Gelişim Özellikleri ve Sosyal, Duygusal, Fiziksel ve Zihinsel Gelişimine Ailenin Katkısı

Aile İçi Etkileşimde Anne ve Baba Olarak Rollerimiz, Evde Disiplini Sağlama Yolları

Çocuğun Akademik Çalışmaları (Ders Çalışma, Ödev Yapma gibi) Erteleme Nedenleri ve Bu Konuda Ev Ortamında Yapılabilecek Düzenlemeler

Dikkat ve Konsantrasyon Becerilerinin Ev Ortamında Desteklenmesi ve Ders Çalışma Yöntemleri Hakkında Çocuğu Yönlendirebilmek

Sorumluluk Duygusu Nasıl Kazandırılır?

Ergenlik Dönemi Problemleri ve Çözüm Yolları

Bilgisayar ve Medyanın Çocuk Gelişimine Etkisi

Çocuğunuza Duygularını İfade Etmesini Nasıl Öğretirsiniz?

Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma Yolları

Ergenlikte Öfke ve Baş Etme Yollarında Ailenin Desteği

Daha Fazla Bilgi İçin Bize Ulaşabilirsiniz

İletişim 05333592300