Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu

Karşıt olma karşı gelme bozukluğu, çocuklarda tekrarlanan karşı gelme, kurallara uymama ve düşmanca davranışlarla kendini gösteren çocukluk çağının sık görülen sorunlarından biridir. Bu problemde en sık karşılaşılan belirtiler arasında öfkelenme, tartışma, kurallara uymayı reddetme, başkalarını rahatsız eden davranışları kasıtlı olarak yapma, hatalarından ve olumsuz davranışlarından dolayı başkalarını suçlama bulunmaktadır. Bu davranışlar belli gelişim dönemlerinde ortaya çıkarsa normal…