Yetişkinler için Hizmetlerimiz

 • Kaygı Bozuklukları (sosyal kaygı, fobiler, takıntılar, panik atak, panik bozukluk, travma yaşantıları)
 • TSSB (Travma sonrası stres bozukluğu)
 • Duygu Durum Bozuklukları (Depresyon, Bipolar Bozukluk, Distimik Bozukluk)
 • Kişilik Bozuklukları
 • İlişki sorunları (duygusal ilişki, ailevi ilişkiler, arkadaş ilişkileri, iş hayatındaki ilişkiler)
 • Stres yönetimi
 • Öfkeyle başa çıkma
 • İletişim sorunları
 • Özgüven ve girişkenlik sorunları
 • Erteleme davranışı ve motivasyon sorunları
 • Kariyer danışmanlığı, kişisel ve mesleki gelişim
 • Uyum sorunları
 • Beslenme sorunları
 • Kayıp ve yas.

Evlilik (Çift) Terapisi

TERAPİ YÖNTEMİ OLARAK ÇALIŞILAN EKOLLER

Dinamik Yönelimli Psikoterapi

Şema Terapi

EMDR ve Somatik Deneyimleme

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi

Çiftlerle Gottman Yönelimli Çift Terapisi