Hakkında

KLİNİK PSİKOLOG GÜLİZAR ŞEHİTOĞLU

       1987 Bursa doğumlu Uzman Klinik Psikolog ve Süpervizör Gülizar Şehitoğlu,  2009 yılında Uludağ psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Üniversitenin 2. yılını İtalya’da Universita di Torino’ da gelişim psikolojisi ağırlıklı programında tamamlamıştır. Amerika’nın en iyi psikoloji bölümlerinden birine sahip olan University of Illinois at Urbana-Champaign’den kabul alarak Summer Research Opportunity Program kapsamında klinik psikoloji stajını tamamlamıştır. Lisans öğrenimi boyunca birçok kez üstün onur belgesi almaya hak kazanmıştır. 

        Çocuk, ergen, yetişkin ve çiftlerle çalışmaktadır. Profesyonel (APT Onaylı) Deneyimsel Oyun Terapisti ve Süpervizörüdür. Bağlanma temelli ebeveyn danışmanlığı yapmaktadır. Yetişkinlerle ağırlıklı olarak Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, EMDR, Somatik Deneyimleme ve Mindfulness ekolleriyle çalışmaktadır.  Çiftlerle ise Gottman Çift Terapisi ekolüyle çalışmaktadır. 3. Düzey Gottman Çift Terapistidir. Türkçe ve İngilizce seans verme yetkinliğine sahiptir. Online ve yüz yüze çalışmalarını sürdürmektedir. Kurumlara yönelik akademik danışmanlık, eğitim, seminer ve workshoplar vermeye devam etmektedir. Bursa Kadın Girişimciler Kurulu üyesidir.  Çok iyi derecede İngilizce ve İtalyanca bilmektedir. Evli, bir oğlu ve bir kızı var.

 

LİSANS VE YÜKSEK LİSANS EĞİTİMLERİ

2018-2020​​ İstanbul Aydın Üniversitesi – Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı (Tezli) (Yüksek Onur Mezuniyeti)

2010-2012​​ T.C. Maltepe Üniversitesi – MBA (English) İngilizce İşletme

2004-2009​​ Uludağ Üniversitesi – Psikoloji (Lisans)

2006-2007​​ Universita Degli Di Torino– Psicologia 

 

PSİKOTERAPİDE UYGULADIĞI EKOLLER- ALDIĞI EĞİTİMLER

ŞEMA TERAPİ (ISST ONAYLI)

Şema Terapi Bireysel ve Grup Süpervizyonu (Devam Ediyor-ISST Onaylı)Dr. Sevinç Göral Alkan

Şema Terapi Uluslararası Eğitimi– Uzm. Dr. H. Alp Karaosmanoğlu (ISST Onaylı)

Şema Terapide Yaşantısal Teknikler– Uzm. Psk. Esra Ersayan(ISST Onaylı)

Şema Terapide Yaşantısal Teknikler Eğitimi– Dr. Sevinç Göral Alkan (ISST Onaylı)

 

AKTARIM ODAKLI PSİKOTERAPİ

Aktarım Odaklı Psikoterapi Grup Süpervizyonu (Devam Ediyor)– Prof. Dr. Doğan Şahin

Üst Düzey Kişiliklerde Dinamik Psikoterapi – Prof. Dr. Doğan ŞAHİN

Kişilik Bozukluklarında Aktarım Odaklı Psikoterapi– Prof. Dr. Doğan Şahin

Aktarım Odaklı Psikoterapiye Giriş– Prof. Dr Doğan Şahin

Psikodinamik Psikoterapi Eğitimi- Prof. Dr. Ahmet Ertan TEZCAN

 

EMDR ( GÖZ HAREKETLERİYLE DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İŞLEME)

EMDR 1. Düzey– Asena Yurtsever / Ay Enstitü

EMDR 2. Düzey– Asena Yurtsever /Ay Enstitü

UDI OREN EMDR Workshop

 

SOMATİK DENEYİMLEME (SOMATIC EXPERIENCING)

Somatik Deneyimleme Bireysel ve Grup Süpervizyonu (Devam Ediyor)– Somatic Experiencing International)

Somatik Deneyimleme 3. Modül (Orta Seviye)- Ariel Giaretto (Somatic Experiencing International)

Somatik Deneyimleme 2. Modül– Ariel Giarretto (Somatic Experiencing International)

Somatik Deneyimleme 1. ModülAriel Giarretto (Somatic Experiencing International)

Somatik Deneyimleme Giriş ModülüDidem Çaylak (Somatic Experiencing International)

Doğum ve Doğum Öncesi Psikobiyolojisi ile Kolektif Travma– Sonia Gomes

 

ÇİFT TERAPİSİ

Gottman Çift Terapisi Eğitimi 3. Düzey- Gottman Institute/ Psikoloji İstanbul

Gottman Çift Terapisi Eğitimi 2. Düzey- Gottman Institute/ Psikoloji İstanbul

Gottman Çift Terapisi Eğitimi 1. Düzey- Gottman Institute/ Psikoloji İstanbul

 

DENEYİMSEL OYUN TERAPİSİ

Deneyimsel Oyun Terapisi Grup ve Bireysel Süpervizyon (Süpervizörlük Seviyesi)– Prof. Dr. Byron Norton (13 bireysel- 26 Grup Süpervizyonu)

Deneyimsel Oyun Terapisi 2. Düzey– Prof Dr. Byron Norton

Deneyimsel Oyun Terapisi Eğitimi 1. Düzey – Prof. Dr. Byron Norton

 

DİĞER KULLANDIĞI EKLEKTİK EKOLLER

Çocuklarda Kısa Süreli Çözüm Odaklı Psikoterapi – Dr. Ben FURMAN

Aile Danışmanlığı Eğitimi- (450 Saat) Uludağ Üniversitesi

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Eğitimi 2. Modül– Prof. Dr. Hakan Türkçapar – POEM Psikoloji

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Eğitimi 1. Modül– Prof Dr.​​​​ ​Hakan Türkçapar –POEM Psikoloji

MMPI- Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri- Türk Psikologlar Derneği

WISC-R 6-16 Yaş Zeka Testi Eğitimi-Türk Psikologlar Derneği

Transaksiyonel Analiz – Doç. Dr. Azmi Varan- Artı Psikolojik Danışmanlık Araştırma ve Eğitim Merkezi

Tematik Algı Testi Yorumlama Eğitimi– Doç. Dr. Azmi Varan- Artı Psk Danışmanlık Araştırma ve Eğitim Merkezi

 

YOGA EĞİTMENLİĞİ

Advayta Yoga Uzmanlık Programı (200 Saat)– Zeynep AKSOY

Embodied Presence Teacher Training (200 Saat)– David Cornwell

İleri Düzey Yoga Eğitmenliği (380 Saat- Devam Ediyor)– Damla Gayatri Dönmez 

 

KATILDIĞI SEMİNERLERDEN BAZILARI

Oyun Terapisinde Aile İçi Şiddet ve Çocuğun Üzerindeki Etkileri– Prof. Dr. Byron Norton

Oyun Terapisinde Çocukların Metaforik İfadeleri – Prof. Dr. Byron Norton

Borderline Ebeveynlik ve Çocuklara EtkileriProf. Dr. Byron Norton

Evaluation Special Topics in Experiential Play Therapy – Prof. Dr. Byron Norton

Travmanın İzini Sürmek – Prof. Dr. Byron Norton

Çocuklarda Sosyal Duygusal Gelişim: Esnek Dayanıklılık Yol Haritası– Maggie Kline 

Öz-Düzenleme ve Salınım Atölye Çalışması (Somatik Deneyimleme) Dr. Sonia Gomes

Şevkat Odaklı Terapiyle Kaygıyla Baş Etme AtölyesiDennis Tirch & Prof. Dr. Laura​​​​​​​​ Silberstein

Öz Şevkatin Gücü: Duygusal Dayanıklılık –  Dr. Christopher Germer & Dr. Kristin Neff

İnsan Doğası/ Polyvagal Teori– Stephen Porges

Oyuncu Ebeveynlik  Dr. Lawrence Cohen

Dramsız Disiplin  Dr. Tina Bryson

Oyun Terapisinde Aileyle Çalışma – Nilüfer Devecigil

Çocuklarda Duyusal Konular – Nilüfer Devecigil & Sarah Steinborn & Caroline De Biolley

Porno Kültüründe Çocuk BüyütmekGail Dines

Online Çalışmalarda Gottman Çift Terapisi – Filiz Kaya Ataklı & Özge Altan Aytun

Online Oyun Terapisi Uygulamaları – Nilüfer Devecigil

21. Yüzyılda Oyun Terapisti Olmak – Nilüfer Devecigil

İlişki Şiddeti – Filiz Kaya Ataklı & Özge Altan Aytun

Bebekten Sonra İlişkiler – Filiz Kaya Ataklı & Özge Altan Aytun

Afet Sonrası Psikolojik İyileşme – Filiz Kaya Ataklı & Özge Altan Aytun & Nilüfer Devecigil

Nilüfer Devecigil ile Sağlıklı Cinsel Gelişim Nilüfer Devecigil

İlişki Ustaları: Mutlu İlişkilerin Formülü – Filiz Kaya Ataklı & Özge Altan Aytun

Çift Terapisinde Aldatma ile Çalışma – Filiz Kaya Ataklı & Özge Altan Aytun

 

 

AKADEMİK YAYINLAR

Akademik Benlik Algısı ve Akademik Başarı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma, Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, 78-99, 2021

Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalari Romantik Kıskançlık ve Aldatma Eğilimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi- Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi (YÖK)

 

Projeler/Danışmanlıklar:

 1. Doğa Koleji İnegöl (İlkokul-Ortaokul Bölümü)– Pedagojik Danışmanlık (Pozitif Ebeveynlik)
 2. Doğa Koleji İnegöl (Ortaokul Bölümü) Ergenlik- Ebeveyn Grup Çalışması
 3. Doğa Koleji İnegöl (Ortaokul Bölümü) Sınav Kaygısıyla Baş Etme- Öğrenci Grup Çalışması
 4. Doğa Koleji İnegöl (Lise Bölümü)- Ergenlikte Anne-Baba Olmak- Ebeveyn Grup Çalışması
 5. Okyanus Koleji (İlkokul-Ortaokul) Gelişim Dönemlerinde Çocuğu Anlamak- Öğretmen Grup Çalışması
 6. Okyanus Koleji (İlkokul-Ortaokul) Teknolojinin Doğru Kullanımı – Öğrenci Grup Çalışması
 7. Bahçeşehir Koleji İnegöl (Okul Öncesi- İlkokul) Ebeveyn Tutumları- Ebeveyn Grup Çalışması
 8. Bahçeşehir Koleji İnegöl (Okul Öncesi- İlkokul) Aile İçi İletişim Dinamikleri- Ebeveyn Grup Çalışması
 9. Bahçeşehir Koleji İnegöl (Okul Öncesi- İlkokul) Okula Hazırlık Süreci- Ebeveyn Grup Çalışması
 10. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası- ’’Kendini Tanıma’’ İTSO Çalışanları ve Kadın Girişimciler Semineri
 11. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası- ’’Engelin Ötesinde’’- Engelli Ailelere Yönelik Seminer
 12. İnegöl Belediyedi Kent Konseyi- Bağımlılıkla Mücadele