Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalarımız Bize Ne Anlatır?

Şimdi sizden “şema” kelimesini tanımlamanızı istesem ya da “şema” deyince aklınıza gelenleri, gözünüzde canlananları anlatın desem, cevabınız ne olurdu? Genelde verilen cevaplar hep ‘tasarı, plan, bir şeyin ana hatlarıyla çizilmiş hali ya da anlatılmak istenen bir konunun genel hatlarını belirten tablo/plan’ şeklindedir. Bu cevaplar üzerine birazcık düşündüğümüzde, aslında bunlar arasında bir ortak yön olduğunu fark ederiz….

Çocuklar Neden Geceleri Korkar?

Çocukluk çağında gelişimsel olarak izlenen gece korkuları sıklıkla uykuya geçmekte zorlanma, karanlıkta olmayı reddetme ve aşırı tepki gösterme, uyku sırasında irkilme ve kabuslar olarak sıralanabilir. Dışarıdan gelen bir ses, duyulan tıkırtı vb. sesler, izlenilen çizfilm/ filmlerdeki canavarlar ya da garip yaratıklar, karanlık, hırsız ve hayalet korkuları en sık ifade edilen gece korkularıdır. Çocukluk çağı (2-6…

Öfke Patlaması Anında Çocuğumuz Bize Ne Söyler?

Ebeveynler için tarih boyunca en zor konulardan biri çocuklarının kontrol edemedikleri davranışları olmuştur. Özellikle erken çocukluk döneminde sıklıkla karşılaşılan ani ve keşif dolu hareketler, her şeye dokunma eğilimi, ağza atma girişimleri, istekler üzerine otomatik pilota bağlamış devam eden ısrarlar anne-babaların kontrol etmekte oldukça zorlandıkları anlardır. Sıklıkla gözlemlenen ebeveyn tepkileri, sert bir tonlamayla gelen “Hayır, olmaz,…

Çocuklarda Uyku Problemleri

Çocukların uykuya dalmalarını zorlaştıran pek çok sebep sıralayabiliriz ancak ben öncelikle en belirgin iki nedenden bahsetmek istiyorum. Bunlarda ilki çocuğun uyku rutini oluşturulmaması kaynaklı ortaya çıkar. Erken dönemde çocuklar kendi başlarına uyuma becerilerinde oldukça zorlanır ve yanlarında mutlaka ebeveynlerinin eşlik etmelerini isterler. Ancak uyku rutini oluşturulmamış bir çocuk saat kaçta yatağa gireceği belli değildir ve…

Çünkü Ben Senin Annenim!

​Çocuklarımızda davranış değişikliği isterken ya da sınır koyarken çocuğumuzun bize uyması için en sık sunduğumuz gerekçe şudur; “Çünkü ben senin annenim ve benim dediğimi yapmalısın.” Böyle söyleyerek aslında çocuğumuzu sadece dışarıdan bir baskıyla değiştirmeye çalışıyoruz. Halbukidavranışsal sınır koymada en önemli faktörlerden biri çocuğumuzun içsel motivasyonunu tetikleyerek bu sınırı koymaktır.  ​Çocuğumuza davranışını değiştirmek için sınır koyduğumuzda dikkat etmemiz gereken…

Learn And Play Gelisim Merkezi

LEARN AND PLAY GELİŞİM MODELİ NEDİR? PLANLI GELİŞİM VE ÖLÇÜLEBİLİR BÜYÜME MODELİ 18 – 54 ay arası çocukların gelişim süreci bütün yaşamlarını biçimlendirir. Duygusal-sosyal, motor, dil ve zihinsel gelişimlerinin temelleri bu dönemde atılır. Kişilikleri oluşmaya başlar, yetenekleri ve becerileri bu dönemde gelişir. Learn and Play, anne ve babaların yanında olarak çocukların gelişim dönemlerini doğru yönetmelerini…

Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu

Karşıt olma karşı gelme bozukluğu, çocuklarda tekrarlanan karşı gelme, kurallara uymama ve düşmanca davranışlarla kendini gösteren çocukluk çağının sık görülen sorunlarından biridir. Bu problemde en sık karşılaşılan belirtiler arasında öfkelenme, tartışma, kurallara uymayı reddetme, başkalarını rahatsız eden davranışları kasıtlı olarak yapma, hatalarından ve olumsuz davranışlarından dolayı başkalarını suçlama bulunmaktadır. Bu davranışlar belli gelişim dönemlerinde ortaya çıkarsa normal…

Çocuklarda Öfke Kontrolü

Öfke duygusu üzüntü, korku, şaşırma, sevinme gibi temel ve normal bir insan duygusudur. Öfkeyi doğal bir duyguyken, sorun haline getiren şey ise öfkeyi ifade ediş biçimidir. Çocuklar kimi zaman öfke duygusunu uygun yollarla ifade etmeyi ve bu duyguyu kontrol altına almayı bilememektedir. Çocuklarda öfke ısırma, vurma, bağırma, kendini yere atmaveya ağlama krizleri şeklinde kendini gösterir.  Öfkenin sebepleri…

Çocuklarda Alt Islatma Problemleri

ENÜREZİS Enürezis (alt ıslatma) genel anlamda istemli ya da istemsiz olarak, gündüz veya gece yatağa ya da giysilere idrar kaçırmak olarak tanımlanır. Bozukluğun enürezis olarak tanımlanması için beş yaşından büyük çocuklarda, en az haftada iki kez ve birbirini takip eden üç ay boyunca görülmesi gerekmektedir. Enürezis bozukluğunda genetik faktörler de önemli rol oynamaktadır. Anne ve babada enürezis varsa çocukta görülme olasılığı %77, anne ya da…

Çocuklar Neden Tırnaklarını Yer

Siz de sık sık el parmaklarını ağzına götürüp tırnaklarını ve kenarındaki etleri yiyen birçok çocuğun anne ya da babasından biri misiniz? Tırnak yeme, kronik olarak tırnak ve çevresindeki etlerin ısırılıp koparılması olarak tanımlanıyor. Peki, hangi durumlarda çocuğunuzun tırnak yeme durumu ciddi bir hal alıp uzman yardımı almayı gerektirir? Yeme davranışının arkasındaki muhtemel sebepler neler olabilir?…

Tuvalet Eğitimi

Tuvalet alışkanlığının kazanılma süresi çocuktan çocuğa değişmektedir. Çocuğun bu alışkanlığı kazanıp kazanmaması başarı ya da başarısız tanımlamaları ile ilgili değildir. Çocuklar, sadece gelişimsel olarak hazır olduklarında bu beceriyi kazanırlar. Bu aşamada; çocuğun tuvalet eğitimindeki başarı ya da başarısızlığı asla çocuğun zekâsı ile ilişkilendirilmemelidir. Çocuklar başarılı olduğunda abartılı tepkilerden kaçınılmalıdır. Tuvalet eğitimi uzun zaman alabileceğinden zaman ve ebeveynlerin…

Ebeveyn Olarak Tutumlarımız Çocuklarımızın Kişiliğini Nasıl Etkiler?

Yapılan araştırmalara göre, ailedeki disiplin anlayışı ve anne baba tutumları çocukların toplumsal, ruhsal ve duygusal gelişmelerinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu alanda yapılan daha önceki çalışmalara göre anne-babanın çocuğuna karşı olan tutumları genel olarak “demokratik, otoriter, aşın koruyucu ve ilgisiz” olmak üzere dört grupta incelenmektedir ve her birinin çocuğun kişilik gelişimini farklı açıdan etkilediği bilinmektedir….